Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego – Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie.”

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie