Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie obowiązków nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji kontynuacja realizacji zadania pn. Obwodnica Muszyny – uporządkowanie ruchu w centrum Muszyny – budowa drogi odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z.

Zamawiający: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna