W trakcie realizacji, Nadzory

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.