Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją na zadaniu pn.: Budowa węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w miejscowości Mogilany wraz z budową obiektu mostowego w km 680+100,62 i dojazdów do obiektu.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie