Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w roli Konsultanta wg FIDIC na zadaniu pn.: Budowa drogi klasy GP, na odcinku od km 0+735 do km 3+225 (wg kilometraża lokalnego) oraz od km 327+938,90 do km 330+428,90 (wg kilometraża DK Nr 94 pomiędzy osiami węzłów) łączącej – poprzez tereny Gminy Wielka Wieś – Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica wraz z budową III Etapu Węzła Radzikowskiego.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie