W trakcie realizacji, Nadzory

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz”

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie