Zrealizowane, Nadzory

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem elementów pasa drogowego,   uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4, Obwodnica Bochni km 470+050 – km 470+620