Przedmiotowa usługa została wykonana należycie, starannie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.