25sty/16

GPR

Przedmiotowa usługa została wykonana należycie, starannie, terminowo, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

01gru/15

sącz

Usługę firma pełniła należycie, zgodnie z umową i wymaganiami Inwestora zadania, wymaganiami STWiORB oraz warunkami kontraktu.

01gru/15

Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich

Pracownicy Firmy Inżynierskiej ARCUS Jerzy Bajer podczas realizacji zadania wykazali się profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami.

01gru/15

Siewierz, 01.07.2015

Poświadczamy, że Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer wykonała zleconą usługę należycie i wywiązała się ze swoich obowiązków solidnie, terminowo i z należytą starannoścą.