Pracownicy Firmy Inżynierskiej ARCUS Jerzy Bajer podczas realizacji zadania wykazali się profesjonalizmem, wiedzą i doświadczeniem.

Dokumentacja projektowa została wykonana należycie, zgodnie z warunkami zawartej umowy i obowiązującymi przepisami.