14gru/15

Rondo Chrzanów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More…

14gru/15

Modernizacja DK 28 w Świnnej Porębie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w  zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego- BudowaRead More…