14gru/15

Zabezpieczenie osuwiska Osielec

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad remontem elementów pasa drogowego uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 28, km 55+000-55+500, w miejscowości Osielec. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More…

14gru/15

Zabezpieczenie osuwiska Bochnia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem elementów pasa drogowego,   uszkodzonych w wyniku działania żywiołu na drodze krajowej nr 4, Obwodnica Bochni km 470+050 – km 470+620

14gru/15

Rondo Chrzanów

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Remont skrzyżowania (ronda) drogi krajowej nr 79 z drogą wojewódzką nr 933 z drogami gminnymi oraz ciągami pieszymi w Chrzanowie. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych iRead More…

14gru/15

Modernizacja DK 28 w Świnnej Porębie

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy mostów w  zadaniu: „Przełożenie linii kolejowej numer 97 Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce wraz z drogą publiczną klasy L, realizowanego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego- BudowaRead More…