13maj/16

Przystanek osobowy Kraków Sanktuarium

Zarządzanie i nadzór nad realizacją zadania: „Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium  na linii nr 94”. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

11maj/16

Zabezpieczenia przeciwhałasowe w Siewierzu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK-1 w miejscowości Siewierz” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie  

27sty/16

Łącznik Brzesko

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebieguRead More…

20sty/16

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

20sty/16

Rondo w Oświęcimiu

Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 w km 52+745 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego, Nideckiego i Orląt Lwowskich w Oświęcimiu Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

11sty/16

Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Kołłątaja w Gorlicach” Zamawiający: Urząd Miejski w Gorlicach

11sty/16

Most graniczny w Cieszynie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót: „Wymiana, remont i naprawa elementów wyposażenia mostu granicznego nad rzeką Olzą w Cieszynie w ciągu DK-1 w km 634+213” Zamawiający: GDDKiA Oddział Katowice