18lip/18

Rozbudowa drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska” Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

24kw./18

Opole – Obwodnica Piastowska

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” Zamawiający : Miejski Zarząd Dróg wRead More…

12gru/17

Budowa pętli rowerowej – etap I

Kompleksowe pełnienie obowiązków Nadzorującego w zakresie odpowiedniej specjalności nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu : „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszar realizacji turystyki zdrowotnej – etap I –Read More…

12gru/17

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” Dzierżoniowskie centrum przesiadkowe – film

13wrz/17

Obwodnica Skawiny – etap II

Zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ,,OBWODNICA SKAWINY ETAP II – od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44” Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

09cze/17

Budowa nowego mostu w Szczepanowicach

Pełnieniu funkcji nadzoru inwestycyjnego nad zadaniem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+160,04 do km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowegoRead More…